Bildgalleri


Dränering och isolering av källarvägg på Huskvarnavägen

Fjärrvärme vid Ekhagen


Fjärrvärme vid Ekhagen

Framsida uterum med uteplats

Friläggning av högspänningskablar


Liten maskin vid trånga arbeten

Livet går vidare under utbyggnad av fjärrvärme


Megastonemur vid höjdskillnad i villaträdgård

När naturen får bestämma

Schakt i historisk miljö - före


Schakt i historisk miljö

Schakt i historisk miljö - efter

Slank förläggning av fjärrvärme


Trångt är inga problem

Tätning av vägg vid fjärrvärme

Utbyggnad av Wetternet i Jönköping